Ten serwis internetowy używa plików cookies

 

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wymaganie 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Okres objęty analizą: od 01.09.2014 do 30.06.2015r.

Cel ewaluacji: pozyskanie informacji o inicjatywach oraz działaniach realizowanych przez przedszkole na rzecz środowiska lokalnego.

Dobór metod badawczych: ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli, wywiad z dyrektorem, analiza dokumentów przedszkolnych oraz kroniki, analiza wycinków z gazet lokalnych.

Prezentowany raport jest rezultatem analizy danych dotyczących ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Publicznego w Bystrej.

Zakres badania Działania planowane
Działania realizowane przez przedszkole na rzecz środowiska przyrodniczego Sprzątanie Świata – 21.09.2014r. - zrealizowano Święto Drzewa/ Stow. Klub Gaja - 10,10,2014r. - zrealizowano Zbieraj makulaturę, ratuj konie/ Stow. Klub Gaja – 10.10.2014r.- zrealizowano Konkurs wiedzy ekologiczno - przyrodniczej – 10.10.2014r. -zrealizowano Zaadoptuj rzekę/ Stow. Klub Gaja - IV - zrealizowano Dokarmianie ptaków - X- IV- zrealizowano Zbieranie zużytych baterii - IX – VI - zrealizowano
Działania realizowane przez przedszkole na rzecz środowiska społecznego Dożynki parafialne/ KGW – 03.09.2014r. - zrealizowano Góra Grosza/ Tow. Nasz Dom – XII - zrealizowano Jasełka Integracyjne/ Stow. Serce dla Serca – zrealizowano Jasełka Przedszkolne dla uczniów SP 1 – XII/I -zrealizowano Zbieranie Nakrętek - IX – VI - zrealizowano
Udział w akcjach oraz projektach zewnętrznych Parafialny Przegląd Pieśni Patriotycznej – XI- zrealizowano Bystrzańskie Gody/TPB - zrealizowano Opieka pedagogiczna na zabawach środowiskowych/KGW Bystra - II oraz VIII Dni Bystrej/ TPB – VII -zrealizowano Akademia Aquafresh - bicie rekordu Guinnessa – IX - zrealizowano Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek – XII/I - zrealizowano Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczne Przedszkole -2015r.- zrealizowano Cała Polska Czyta Dzieciom/ Fundacja ABC - IX – VI - zrealizowano
Organizacja konkursów i przedsięwzięć z udziałem partnerów zewnętrznych Konkurs wiedzy o higienie i zdrowiu / stomatolog – IX- zrealizowano Przedszkolny Konkurs Kolęd/ rodzice – I - zrealizowano Bajkowy Konkurs/ pracownik biblioteki – IV- zrealizowano Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie/ policjant – V- zrealizowano Przedszkolne Talenty/ rodzice – VI - zrealizowano
Inne ważne działania realizowane przez przedszkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym Przygotowanie upominków dla emerytowanych pracowników z okazji Dnia KEN- u – X - zrealizowno Przygotowanie upominków bożonarodzeniowych dla emerytów i osób współpracujących z przedszkolem- XII - zrealizowano Kolędowanie do zaprzyjaźnionych instytucji – XII - zrealizowano Bal Walentynkowy – 14.02.2015r. - zrealizowano Dzień Otwarty w przedszkolu – V - zrealizowano Piknik Rodzinny – VI - zrealizowano
Inne podmioty, z którymi współpracuje przedszkole Muzeum J. Fałata - zwiedzanie muzeum oraz plener malarski - zrealizowano OSP - Bystra - spotkanie ze strażakami - zrealizowano Policja – spotkania z policjantem dotyczące bezpieczeństwa dziecka - zrealizowano Sanepid – udział w projekcie „Żywienie na wagę zdrowia” - zrealizowano Biblioteka Publiczna w Bystrej - spotkania tematyczne - zrealizowano Szkoła Podstawowa w Bystrej - zapoznanie z nauczycielami i przyszłymi kolegami - zrealizowano

Ponadto z zakresu wymagania 10 zrealizowano:

 1. udział dzieci i rodziców w zawodach i przedsięwzięciach sportowych tj.
  • „Rodzinny Rajd Rowerowy” – Dni Bystrej VII,
  • „Bieg Magurki” – Urząd Gminy Wilkowice, GOSiR – IX,
  • „Mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym”-Chata na Groniu – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Meszna – II,
  • „Bieg po złotą szyszkę” – UNIBESKID – IX,
  • „ Dzień Sportu” - Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej;
 2. uczestniczenie w akcjach charytatywnych:
  • „Wszystkie Kolory Świata” – laleczki UNICEF,
  • „Zbieramy książki dla Michała” – fundacja SEDECO.
 3. przygotowanie upominków:
  • „ Dzień Otwarty”
  • „Pożegnanie Starszaków”;
 4. udział w konkursach:
  • „ Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej” - etap II, Hałcnów,
  • „ Konkurs Recytatorski” - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej,
  • „ Mój ulubiony Bohater” - konkurs plastyczny – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej;
 5. wystawienie „ Jasełek” - Kościół parafialny w Bystrej Śląskiej;
 6. spotkania z ciekawymi ludźmi:
  • filatelistą z Polskiego Związku Filatelistów,
  • kierowcą rajdowym z teamu Ulter Relly;
 7. opiekę nauczycielek nad studentami pedagogiki z Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej

WYNIKI BADAŃ:

I. Ankieta dla nauczycieli:

 1. Potrzeby środowiska nauczycielki traktują jako podstawę współpracy – 100%; w tym:
  • integracja z przedszkolem – 100%;
  • potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej – 71,4%;
  • uzyskanie wiedzy o pracy przedszkola – 71,4%;
  • ochrona środowiska – 71,4%.
 2. Potrzeby przedszkola nauczycielki traktują jako podstawę współpracy ze środowiskiem lokalnym - 100%; w tym:
  • promocja – 100%;
  • potrzeby, możliwości i talenty dzieci – 100%;
  • integracja ze środowiskiem – 100%;
  • realizacja przyjętych programów – 85,7%;
  • sytuacja społeczna dzieci – 28,6%;
  • zadania statutowe – 14,3%.
 3. Podczas organizacji współpracy nauczycielki kierują się :
  • potrzebami, możliwościami i talentami dzieci, promocją przedszkola, sposobem realizacji programu oraz informacją o potrzebach środowiska -100%;
  • sytuacją społeczną podopiecznych – 28,6%.
 4. Podczas współpracy na rzecz środowiska lokalnego nauczycielki podjęły działania:
  • sprzątanie świata – 100%;
  • organizacja uroczystości w przedszkolu dla rodziny oraz zaproszonych gości – 100%;
  • przygotowanie upominków dla osób i instytucji współpracujących z przedszkolem – 100%;
  • organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi – 100%;
  • zbiórka darów, w tym: „Wszystkie kolory świata”, „Góra grosza” oraz „Zbieramy książki” - 71,4%;
  • organizacja uroczystości poza przedszkolem dla mieszkańców, w tym: „Bystrzańskie Gody”, „Jasełka integracyjne” - 28,6%.
 5. Działając na rzecz środowiska nauczycielki współpracowały z instytucjami i stowarzyszeniami:
  • Klub Gaja – kształtowanie postaw proekologicznych – 100%;
  • Biblioteka Publiczna w Bystrej – zainteresowanie czytaniem - 85,7%;
  • Ochotnicza Straż Pożarna – przypominanie zasad bezpieczeństwa - 85,7%;
  • Policja – przypominanie zasad bezpieczeństwa - 85,7%;
  • Koło Gospodyń Wiejskich – kultywowanie tradycji – 57,2%;
  • Towarzystwo Przyjaciół Bystrej – kultywowanie tradycji - 71,4%;
  • Fundacja Sedeco – wdrażanie do empatii – 28,6%;
  • Unicef – pomoc potrzebującym – 14,3%;
  • Stowarzyszenie „Serce dla serca” - współpraca z osobami niepełnosprawnymi – 14,3%.

Przedszkole ściśle współpracuje ze środowiskiem, dzieci aktywnie uczestniczą we wszystkich proponowanych przez nauczycielki przedsięwzięciach. Największy nacisk położony jest na kształtowanie postaw sprzyjających przyrodzie oraz utrwalaniu zasad bezpieczeństwa. Pielęgnowanie tradycji i uczenie empatii jest jednym z celów pracy z dziećmi. Podopieczni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, a współpraca ze środowiskiem jest także formą promocji placówki.

II. Ankieta dla rodziców:

Rozdano 68 ankiet; oddano 51. Wyniki kształtowały się następująco:

 1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska – tak – 96%, nie wiem – 4%;
 2. Potrzeby środowiska:
  • rozwijanie zainteresowań dzieci – 91%;
  • ochrona środowiska – 80%;
  • integracja z przedszkolem – 55%;
  • promocja placówki – 40%;
 3. Dzieci uczestniczyły w akcjach:
  • Sprzątanie świata – 82%;
  • Góra grosza – 75%;
  • Akademia Aquafresh – 78%;
  • Zbieranie zużytych baterii – 88%;
  • Zbieranie nakrętek – 78%;
  • Bezpieczny przedszkolak – 78%.
 4. Dzieci uczestniczyły w uroczystościach:
  • Przegląd Pieśni Patriotycznej – 41%;
  • Konkurs Kolęd i Pastorałek – 52%;
  • Bystrzańskie Gody – 43%;
  • Święto Drzewa – 69%;
  • Zbieraj Makulaturę – 69%;
  • Dzień Babci i Dziadka – 100%;
  • zajęcia otwarte w poszczególnych grupach – 91%.
 5. Instytucje z którymi współpracuje przedszkole:
  • Biblioteka Publiczna – 80%;
  • Koło Gospodyń Wiejskich – 49%;
  • Ochotnicza Straż Pożarna – 90%;
  • Szkoła Podstawowa w Bystrej – 59%;
  • Klub Gaja – 51%.

Analiza ankiet wykazała, że rodzice wiedzą z jakimi instytucjami współpracuje przedszkole oraz jakie akcje i przedsięwzięcia są organizowane przez nauczycielki. Prawie wszyscy rodzice uważają, że przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego oraz wiedzą w jakich akcjach uczestniczy dziecko.

Informacje na temat pracy placówki przekazywane są na stronie internetowej, na facebooku oraz opisywane przez nauczycielki w lokalnej prasie. Nie wszyscy jednak rodzice korzystają z takiej formy przekazu.

Mocne strony placówki:

 1. Przedszkole daje dzieciom możliwość osiągania sukcesów poprzez różnorodność podejmowanych działań.
 2. Przedszkole ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju i integracji mieszkańców.
 3. Rodzice o dzieci są systematycznie zachęcani przez nauczycielki do brania udziału w przedsięwzięciach środowiskowych.
 4. Przedszkole jest postrzegane przez środowisko lokalne, jako placówka promująca ciekawe i nietypowe formy pracy z dziećmi, w które chętnie angażują się rodzice oraz osoby i instytucje współpracujące.

Wnioski:

 1. W dalszym ciągu współpracować z instytucjami lokalnymi na rzecz integracji dzieci ze środowiskiem.
 2. Nawiązać kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury „ Promyk” w Bystrej. w celu promowania placówki na terenie gminy.
 3. Zachęcać rodziców do korzystania z informacji na temat działalności naszej placówki umieszczanych na stronie internetowej przedszkola, facebooku oraz w prasie lokalnej.

Data sporządzenia raportu: 30.06.2015r.

Zespół ds. ewaluacji:

Koordynator: Aleksandra Jaślanek,

Maria Foltyniak, Urszula Polakow

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

W ROKU SZKOLNYM 2013/14

Raport sporządziły: Olimpia Podwacietnik, Urszula Polakow

Wymaganie:

Dzieci są aktywne.

Plan ewaluacji:

opracowanie planu ewaluacji,

konstruowanie narzędzi badawczych,

zebranie danych,

analiza danych,

wysunięcie wniosków,

przedstawienie na Radzie Pedagogicznej.

Cele ewaluacji wewnętrznej:

Ocena samodzielności dzieci oraz ich umiejętności w zakresie samoobsługi.

Obserwacja warunków i sytuacji wymagających od dzieci aktywności oraz nabywania przez nie samodzielności.

Analiza sposobu aktywizowania dzieci przez nauczycielki podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

Pytania kluczowe:

Czy przedszkole kształci samodzielność dzieci?

Jakie formy aktywności są preferowane przez dzieci?

Jakie metody i formy pracy wpływają aktywizująco na wychowanków?

Które sytuacje w przedszkolu sprzyjają wyzwalaniu aktywności przedszkolaka?

Kryteria ewaluacji:

Przedszkole kształci samodzielność i wdraża do samoobsługi.

Trafność stosowania form i metod pracy w aktywizowaniu podopiecznych.

Akceptowalność proponowanych form aktywności przez dzieci.

Możliwości przedszkola w zwiększeniu aktywności dzieci.

Metody/techniki badawcze:

ankieta dla nauczycieli,

arkusz do analizy osiągnięć dzieci,

analiza dokumentacji – dzienniki zajęć,

obserwacje pedagogiczne,

obserwacja sal pod względem stwarzania warunków do aktywności dzieci i rozwijania ich zainteresowań.

Formy/sposoby upowszechniania raportu:

tekst raportu dostępny w holu przedszkola,

opublikowanie raportu na stronie internetowej przedszkola.

Załączniki:

zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.

Ocena wyników:

Analiza arkuszy osiągnięć dzieci wykazała, że przedszkole kształci samodzielność. Nauczycielki podczas zajęć i działalności dowolnej, dobierając właściwe formy i metody, uczą i zachęcają wychowanków do samodzielności poprzez:

- instruktaż czynności samoobsługowych i pokaz demonstracyjny -100%,

- w grupach młodszych nauczycielki wprowadzają naukę czynności samoobsługowych z wykorzystaniem lalek i misiów -50%,

- samodzielność i obsługa dzieci wdrażana jest podczas spontanicznych sytuacji zabawowych z całą grupą oraz indywidualnie.

Nauczyciele aktywizują wychowanków poprzez dobieranie różnorodnych metod i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, proponują zadania, które wymagają użycia wielu zmysłów, prowadzą eksperymenty, stosują system pochwał i nagród, znają charakterystyczne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym oraz aktualne możliwości dzieci w swojej grupie w odniesieniu do tzw. norm rozwojowych.

Wyniki analizy samodzielności dzieci wykazała:

- 98% ubiera się samodzielnie po zajęciach ruchowych,

- 99% rozbiera się samodzielnie do zajęć ruchowych,

- 92% samodzielnie zakłada buty,

- 75% samodzielnie zapina kurtkę,

- 100% samodzielnie załatwia potrzeby w toalecie,

- 100% samodzielnie myje ręce z zachowaniem etapów,

- 73% samodzielnie myje zęby,

- 94% sprząta po zabawie,

- 100% samodzielnie korzysta z zabawek i przyborów,

- 14% samodzielnie nakrywa do stołu,

- 90% sygnalizuje trudności, prosi o pomoc.

Nauczycielki zamieszczają w dziennikach zajęć informacje o prowadzonych działaniach i stwarzanych sytuacjach mających na celu naukę konkretnych umiejętności. Obserwacja dokumentacji nie wykazała wprowadzania przez nauczycielki dyżurów dzieci w możliwych aspektach życia przedszkolnego np. nakrywanie do posiłków.

Rozwijając zainteresowania i aktywizując dzieci w czasie działalności dowolnej wychowawczynie stwarzały warunki do aktywności poprzez:

- inicjowanie zabaw tematycznych -100%,

- proponowanie klocków i materiałów do zabaw konstrukcyjnych -72%,

- czytanie, opowiadanie i zachęcanie do korzystania z kącika książki – 72%,

- uczenie gier -72%.

Nauczycielki zachęcały dzieci także do działalności plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, układania puzzli i układanek, zabaw dydaktycznych w tym także realizacje programu „Klucz do uczenia się”, a podczas zajęć i zabaw pełniły role:

- inspiratorek – 100%,

- aktywnie uczestniczyły w zabawach – 100%,

- czuwały nad bezpieczeństwem dzieci – 100%,

- ustalały zasady zabaw – 43%.

Jak wynika z ankiet dla nauczycieli 100% przedszkolaków aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i chętnie podejmuje różne formy aktywności organizowane w czasie zabaw swobodnych. W szczególności dotyczy to:

- zajęć ruchowo-gimnastycznych – 100%,

- zabaw tematycznych – 100%,

- oglądania książek i zainteresowania słowem czytanym,

- zajęć w kąciku przyrodniczym – 43%,

- wybierania gier planszowych – 28%.

Bieżąca obserwacja sal potwierdziła, że urządzano różne kąciki zainteresowań i stymulujące aktywność dzieci: konstrukcyjny, matematyczny, plastyczny, książki, przyrodniczy, muzyczny. Okazjonalnie, zgodnie z realizowaną tematyką kompleksową nauczycielki rozbudzały pasje wychowanków poprzez zabawy w kącikach dotyczących zawodów np.: teatralnym, lekarskim, sklepowym, dotyczącym zdrowia i higieny, a także związanych z porami roku i świętami. Były one dostępne dla przedszkolaków, wzbogacane w rekwizyty i przedmioty przynoszone przez dzieci i rodziców z domów, a nauczycielki inspirowały i zachęcały do samodzielnych zabaw, czuwając nad bezpieczeństwem.

Analiza ankiet wykazała także, że w przedszkolaki mają możliwość zaprezentować swoje umiejętności i zdobytą wiedzę podczas organizowanych uroczystości, konkurów, imprez, przygotowywanych z różnych okazji i przez wszystkie grupy wiekowe: Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia i Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Otwarty Przedszkola. Występują także podczas imprez organizowanych na terenie gminy: Przegląd Piesni Patriotycznych, Konkurs kolęd, Bystrzańskie Gody, Obchody Dni Bystrej. Spotkania te dają okazję do zaprezentowania swoich mocnych stron, co w znacznym stopniu podnosi poczucie własnej wartości oraz pozwala na pełną integrację środowiska rodzinnego, przedszkolnego, lokalnego, na bliższe poznanie się rodziców przynosząc dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom wiele radości i zadowolenia. Ankiety wykazały, że 100% dzieci aktywnie i chętnie bierze udział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych. Przedszkolaki mają możliwość wyboru proponowanych piosenek i scenariuszy (50%), dbają o przygotowanie sali na przyjęcie gości, własnoręcznie wykonują upominki dla bliskich rodzice zaangażowani są w „szykowanie” strojów. Wdrażając dzieci do właściwych postaw społecznych przedszkole bierze udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”, pomagając potrzebującym dzieciom, a także „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” przekazując uzyskane z środki dla Klubu Gaja na ratowanie koni.

Mocne strony

Dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Nauczyciele stwarzają możliwość do nabywania umiejętności samoobsługowych i samodzielności stosując zróżnicowane metody oraz formy pracy, a zadania dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.

Przy pomocy ciekawych metod i atrakcyjnych pomocy aktywizują do zabaw i zajęć rozwijając zainteresowania i zdolności dzieci.

Słabe strony

Nauczycielki nie stwarzają warunków do samodzielnego nakrywania do posiłków.

Wnioski i rekomendacje

W dalszym ciągu należy rozwijać możliwości przedszkola w zwiększaniu aktywności dzieci poprzez stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy.

Wyszukiwać innowacyjne i nowoczesne rozwiązania w pracy z dziećmi.

W celu wdrażania dzieci do samodzielnego nakrywania do stołu w grupach starszych stworzyć uruchomić systematyczne pełnienie dyżurów przez dzieci.