Ten serwis internetowy używa plików cookies

 
Godzina Opis zajęcia
od 6.30 do 8.30 schodzenie się dzieci w grupie, swobodne lub inspirowane przez nauczycielki zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, praca indywidualna z dziećmi - obserwacje zachowań i działań dzieci w celu diagnozy
od 8.30 do 9.00 ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania
od 9.00 do 9.30 śniadanie, zabiegi higieniczne
od 9.30 do 10.30 działalność edukacyjno - wychowawcza inspirowana i kierowana przez nauczyciela, prowadzona w oparciu o podstawę programową, w formie:
  • zajęć i zabaw rozwijających procesy poznawcze,
  • zajęć muzyczno - rytmicznych, zestawu zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, zajęć plastyczno - konstrukcyjnych, wycieczek i spacerów
od 10.30 do10.45 zabiegi higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu/na spacer
od 10.45 do 11.45 swobodne i inspirowane zabawy na powietrzu, spacer w pobliżu przedszkola, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, (w razie niesprzyjającej pogody działalność dowolna rozwijająca zdolności i umiejętności dzieci)
od 11.45 do 12.00 powrót do przedszkola, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
od 12.00 do 12.30 obiad
od 12.30 do 14.15
  • dzieci 3-4 letnie – relaksacja, słuchanie bajek, odpoczynek poobiedni,
  • dzieci 5-6 letnie – zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych
od 14.15 do 14.30 czynności higieniczno-porządkowe
od 14.30 do 14.45 podwieczorek
od 14.45 do 17.00 kontynuacja działalności edukacyjnej, gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna, swobodna organizacja zabaw według zainteresowań w sali bądź na powietrzu, rozchodzenie się dzieci