Nasze przedszkole jest placówką publiczną założoną 1973 r. Budynek jest piętrowy, posiada 4 przestrzenne, nasłonecznione sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci, szatnię, zaplecze kuchenne spełniające wysokie wymagania higieniczne systemu HACCP oraz pomieszczenia kancelaryjno-administracyjne.

Przedszkole otacza ogrodzenie umożliwiające bezpieczny pobyt dzieci na placu zabaw, wyposażonym w urządzenia ogrodowe rozwijające sprawność i zwinność naszych wychowanków. Położenie placówki stwarza także doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Nauczycielki tworzą warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Nasze przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Cele naszego przedszkola:

 • rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
 • kształtowanie poczucia przynależności do małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej,
 • uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny,
 • rozwijanie postaw proekologicznych,
 • analiza wniosków w celu prawidłowego przebiegu procesów dydaktycznych i doskonalenia metod pracy,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • zapewnienie wychowankom optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
 • współpraca przedszkola ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego oraz lokalnego,
 • wzbogacanie wyposażenia i bazy dydaktycznej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • uczestnictwo w konkursach i przeglądach,
 • współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy oraz powiatu: Kołem Gospodyń Wiejskich w Bystrej, OSP Bystra, Biblioteką Publiczną w Bystrej, Szkołą Podstawową, Klubem GAJA, Fundacją Ekologiczną ARKA,
 • coroczna ewaluacja podejmowanych działań w celu diagnozowania potrzeb,
 • organizacja uroczystości przedszkolnych z aktywnym udziałem rodziców.

Dodatkowe atuty:

 • zajęcia w terenie w różnych środowiskach przyrodniczych,
 • język angielski,
 • „Dzień Otwarty Przedszkola”,
 • bal karnawałowy dla dzieci,
 • Bal Walentynkowy dla rodziców,
 • uczestnictwo dzieci w Jasełkach,
 • wyjazdy do teatru,
 • wycieczki autokarowe,
 • festyny rodzinne,
 • koncerty muzyczne,
 • teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów,
 • organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości – „Dzień Babci i Dziadka”,
 • Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty,
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych,
 • udział w przeglądach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
 • aktywna współpraca z rodzicami,
 • wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty,
 • udział w ogólnopolskich warsztatach i akcjach organizowanych przez przyjazne dla dzieci organizacje,
 • spotkania z literaturą w Bibliotece w Bystrej,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.