Pracownicy naszego przedszkola to zespół wykwalifikowanych osób systematycznie zdobywających nowe doświadczenia do kreatywnej pracy z dziećmi. Wszyscy działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy.

Każdy z nas kształci się nadal, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej, stymulować wszystkie sfery osobowości swoich wychowanków dbając o harmonijny ich rozwój.

W naszej pracy wdrażamy osiągnięcia współczesnej metodyki i dydaktyki w zakresie edukacji, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania osobowości. Troszczymy się o prawidłowy rozwój psychofizyczny przedszkolaków, starając się wyposażyć je w takie umiejętności i zdolności, aby cieszyły się dalszymi sukcesami kontynuując naukę w szkole.