Zarządzenie nr 15/2023/2024

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich ::po pobrania::

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 poz.450 ze zm.),

Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Publicznego w bystrej ogłoszony Zarządzeniem nr 1/2022/2023 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej z dnia 31.08.2022r. do pobrania: Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Publicznego w Bystrej

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej nr 22/2021/2022 z dnia 30.06.2022r. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U.2020 poz.1604).