Statut Przedszkola Publicznego w Bystrej został opracowany na podstawie aktów prawnych: