Nasze Przedszkole bierze udział w programie Akademia Przyrodnika Żubra Pompika

Przedszkolaki kochają zwierzęta, chętnie odkrywają fascynujący świat przyrody, czują się z nim związane w szczególny sposób. Będziemy wykorzystywać tą sytuację, by przez zabawę nie tylko przekazać im wiedzę o porach roku, zwyczajach zwierząt, ale też wpoić im pozytywne nawyki ekologiczne, które sprawią, że dzisiejsze dzieci w przyszłości zbudują odpowiedzialne i świadome społeczeństwo.

Dbając o zdrowie i właściwą higienę osobistą realizujemy projekt „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Lego@Education STEAM PARK to zestawy klocków, które wykorzystywane są do zajęć dodatkowych realizowanych w grupie IV. Poprzez zabawy LEGO® Education dzieci kształtują umiejętności społeczne, emocjonalne i językowe, współpracę w grupie i rozwiązywanie problemów, a także stanowią praktyczne i przyjazne wprowadzenie w tematykę STEAM. Klocki Zestawy Steam park pomagają w rozwijaniu wrodzonej ciekawości, chęci tworzenia oraz badania i odkrywania otaczającej rzeczywistości. Dzieci poznają świat nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM, ang. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) poprzez kreatywną zabawę. Dzięki działaniom z tymi klockami dzieci również przygotowują się do podjęcia nauki w szkole,

Metoda “6 klocków” opiera się na koncepcji wykorzystywania w praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń i realizowana jest w grupach młodszych - I, II i  III. Podczas zajęć dodatkowych każde dziecko otrzymuję. zestaw 6 klocków ośmiopinowych, każdy w innym kolorze, Zabawy uatrakcyjniają dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijają ich kompetencje matematyczne, językowe, społeczne, poznawcze, podstaw kodowania. Metoda „6 klocków” opiera się na koncepcji wykorzystywania w praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania  postaw cennych w ich dalszym, dorosłym życiu.

17 maja w naszym przedszkolu gościliśmy bystrzańską poetkę, artystkę, kobietę niezwykłą, pełną ciepła i uśmiechu - Panią Zosię Ciapałę. Pani Zosia wydała kilka tomów poezji, brała udział w wielu przeglądach i konkursach poetyckich.