Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2023/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2023r. 

LP Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 31 marca 2023r. do godz. 16.00

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 3 do 14 kwietnia 2023r.
3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

17 kwietnia 2023r. godz.14.00
4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 18 do 25 kwietnia 2023r. do godz.16.00

5

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

 

27 kwietnia 2023r.

godz.14.00