Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Publicznego w Bystrej na rok szkolny 2021/2022

Na posiedzeniu w dniu 22.04.2021r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Przewodnicząca Komisji: Maria Foltyniak– nauczyciel przedszkola
 • Członek Komisji: Urszula Polakow– nauczyciel przedszkola
 • Członek Komisji: Aleksandra Jaślanek – społeczny zastępca dyrektora,

powołana Zarządzeniem nr 8/2020/2021 Dyrektora Publicznego w Bystrej z dnia 19 lutego 2021r. w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2021/22, ustaliła co następuje:

 1. Liczba wniosków kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Bystrej wynosi ogółem: 26.
 2. Zgodnie ze Statutem Przedszkola na 100 miejsc w przedszkolu edukację przedszkolną, na podstawie złożonej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22, kontynuuje: 73 dzieci.
 3. Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020r. poz.910 z późn.zm.), Zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2021/22 oraz uchwały Nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilkowice z 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, po przeprowadzeniu I etapu postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2) oraz II etapu postępowania – wg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice do Przedszkola Publicznego w Bystrej na 26 wolnych miejsc przyjęto 26 dzieci:
 • rocznik 2015: 2
 • rocznik 2016: 1
 • rocznik 2017: 3
 • rocznik 2018: 20
 1. Do Przedszkola Publicznego w Bystrej nieprzyjętych zostało 12 dzieci:
 • rocznik 2018 - 10
 • rocznik 2017 – 2

w tym 5 dzieci zostało przyjętych do Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, 2 dzieci przyjęto do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, 2 rodziców nie złożyło potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Bystrej.

 1. Alfabetyczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku I etapu postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2) oraz II etapu postępowania – wg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice wraz z najmniejszą liczbą punktów uprawniających do przyjęcia, która wynosi: 6,570.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych stanowi załącznik do protokołu.

 1. Po odczytaniu i podpisaniu protokołu prace komisji zakończono.