Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim 3-, 4- i 5-latkom, dla 6-latków jest ono obowiązkowe.

Zapisy do przedszkola

Dziecko, które uczęszczało do przedszkola kontynuuje edukację przedszkolną na podstawie podpisanej przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowe kryteria wynikające z lokalnych potrzeb społecznych wraz z liczbą punktów ustala Rada Gminy Wilkowice. Każdemu kryterium (ustawowemu i dodatkowemu) przypisana jest określona liczba punktów.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?
Niestety nasze przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez internet. Właściwe druki prosimy pobrać ze strony www.przedszkole-bystra.pl lub zgłosić do naszej placówki po wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami. Wypełniony dokument prosimy złożyć w przedszkolu do 31 marca do godz.16.00

Podczas wypełniania formularza należy wskazać także wybrane przedszkola i uwaga: tu kolejność jest istotna! Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej ci zależy.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 33 818-363