OŚWIADCZENIE WOLI o przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 ::pobierz::

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Bystrej na rok szkolny 2024/2025 ::pobierz::

OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola ::pobierz::

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ::pobierz::

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/prowadzeniu gospodarstwa rolnego *::pobierz::

OŚWIADCZENIE rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola ::pobierz::

 OŚWIADCZENIE o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola ::pobierz::