Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przekazywanie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu, dlatego nieodzownym wydarzeniem tego tygodnia była wizyta strażaków.
28.04 gościliśmy w naszym przedszkolu strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej i ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej: Pana Tomasza Rawskiego oraz Pana Roberta Dunata, którzy przekazali naszym przedszkolakom wiedzę z zakresu bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, bezpiecznego użytkowania przedmiotów elektrycznych, ukształtowali pożądane postaw w sytuacji zagrożenia życia (np. wycofywanie się z zadymionych pomieszczeń), usystematyzowali wiedzę dotyczącą znajomości numerów ratunkowych oraz zasad zachowania się w krytycznych sytuacjach. Była to bardzo ważna lekcja bezpieczeństwa, za którą serdecznie dziękujemy, a remizę i wozy strażackie będziemy mieli okazję oglądnąć już wkrótce.