W Grupie IV odbywają się zajęcia z klockami Lego w ramach projektu First Lego League – #CargoConnect. Realizując zadania projektu dzielimy się z Państwem możliwością wspólnej nauki przez zabawę. Otrzymali Państwo wypożyczone  zestawy 12 dużych, kolorowych klocków  (2x6) dla dziecka oraz  rodzica, o wymiarach 2×4 piny, np. LEGO® DUPLO. Tajemnica powodzenia metody „6 klocków” https://www.youtube.com/watch?v=462qLMxwtuo leży w ich regularnym powtarzaniu, zatem zapraszamy do wspólnej zabawy.

https://akcesedukacja.pl/6klockow

Podczas działania dzieci rozwijają jedną ze szczególnie istotnych funkcji mózgu – umiejętność kontrolowania własnego zachowania w dążeniu do określonego celu. Opisane ćwiczenia zapewniają dziecku możliwość rozwijania samokontroli, która jest podstawą dla innych procesów związanych z uczeniem się, rozwijają umiejętności związane m.in. z sensoryką, mową, językiem, motoryką, zachowaniami społecznymi oraz emocjami. Zapraszamy do wspólnej i proponujemy zadania do wykonania:

Ćwiczenia – wtorek  - rozwijamy percepcję wzrokową POWODZENIA!

1.Ustawianie wieży

Rodzic buduje wieżę kładąc klocki węższym bokiem jeden na drugim. Dziecko odtwarza wieże z zachowaniem sekwencji kolorów.

Utrudnienie: Kopiowanie wieże z zachowaniem kolorów i ustawienia klocków z użyciem jednej ręki.

2.Co tu nie pasuje

Rodzic ustawia klocki w określonej sekwencji, układając każdy klocek w  ten sam sposób poza jednym (lub dwoma), który jest ułożony inaczej. Zadaniem dziecka jest wybranie  spośród swoich klocków identycznego, jak ten który nie pasuje do reszty sekwencji.

Druga wersja: po zamknięciu oczu przez dziecko rodzic zmienia ułożenie klocków, dziecko odgaduje co się zmieniło?

3. Które są takie same

Rodzic umieszcza jeden z klocków w określony sposób, pod nim układa pozostałe pięć. Tylko jeden z tych pięciu jest ułożony tak samo, jak klocek na górze i trzeb odgadnąć który?

Pracujemy w parach i na zmianę wykonujemy ćwiczenia.

Ćwiczenia – środa  - rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięć.

1. Czego brakuje

Rodzic buduje sekwencję z klocków. Dzieci przyglądają się na chwilę i zamykają oczy. W tym czasie rodzic ukrywa 1 klocek. Zadaniem dzieci jest wskazanie, którego klocka brakuje. Ćwiczenie wykonuje raz rodzic, raz dziecko. Dobrej zabawy.

2.Znajdź różnicę

Rodzic lub dziecko układa swoje 6 klocków w stos w dowolnej kolejności  i unosi w górę pokazując dziecku. Po zobaczeniu przez dziecko rodzic po kryjomu usuwa dowolny klocek (lub 2). Zadaniem dziecka jest pokazanie, którego klocka brakuje.  

Ćwiczenia - czwartek - rozwijanie kompetencji językowych.

1. Widzę swoim okiem szpiega

Rodzic ukrywa sześć klocków tak, aby dziecko mogło widzieć je ze swojego miejsca (chowamy kiedy dziecko nie widzi). Gdy odnajdzie klocek wypowiada zdanie: "Widzę swoim okiem szpiega klocek, którego kolor zaczyna się na <cz> i opisuje, gdzie się znajduje.

2. Mniam, mniam

Dziecko ma przed sobą na stoliku sześć klocków rozłożonych w przypadkowy sposób.  Rodzic prosi dziecko, aby podniosło klocek, którego kolor przypomina im owoc lub warzywo. Dziecko wypowiada jego nazwę i mówi na jaką głoskę zaczyna się jego nazwa. Można także zachęcić dziecko, aby powiedziało dlaczego ten owoc/warzywo jest dla niego dobry oraz jak działa na organizm.

Ćwiczenia - piątek - rozwijanie umiejętności liczenia.

1. Przestrzeń i kształty

Dziecko układa z 6 klocków kwadraty/ prostokąty. Rodzic zadaje pytanie: Jakie inne kształty można zbudować z tych klocków. Zachęcamy dziecko do wymyślania, budowania i nazywania własnych kształtów.

2. Położenie i kierunek

Rodzic udziela wskazówek, jak zbudować model z dwóch klocków, np. umieść pomarańczowy klocek na niebieski, aby utworzyć krzyż. Dzieci oglądają model z góry, z boku i od dołu, a następnie wyjaśniają, co widzą.  Na koniec rodzic prosi dzieci, aby narysować model od góry, z boku i od dołu.

Ćwiczenia -  Poniedziałek - rozwijanie percepcji

1. Porządek przestrzenny

Dzieci mają przed sobą sześć klocków rozłożonych w przypadkowy sposób. Działanie: rodzic podaje pierwsze polecenie np. umieść przed sobą czerwony klocek. Dzieci wykonują polecenie. Następnie rodzic podaje dwa lub trzy polecenia, które wykonują dzieci, np.: Umieść niebieski klocek za czerwonym i połącz je żółtym;  Zbuduj schodki z czerwonego, żółtego i niebieskiego klocka - czerwony to pierwszy stopień, żółty drugi, niebieski trzeci.

2. Podstępna wieża

Dzieci rozkładają swoje sześć klocków w przypadkowy sposób, Działanie: Rodzic buduje wieżę z klocków (sczepia je pinami). Dzieci kopiują model, a następnie ustawiają przed sobą. Rodzic prosi by dziecko zamknęło oczy. Gdy dzieci nie patrzą, rodzic zmienia ustawienia klocków w swoim modelu. Dziecko najpierw porównuje ze swoim modelem, nie dotykając mówi co się zmieniło, a następnie zamienia swój model (można zmienić kolory i stawienia klocków).

Ćwiczenia - wtorek - rozwijanie kompetencji językowych

1. Klocek do klocka

Dziecko umieszcza na stoliku swoje sześć klocków w dowolnej kolejności, jeden obok drugiego , od lewej do prawej. Działanie: Rodzic prosi, aby dziecko podniosło trzeci klocek od lewej i określiły kolor.

Kolejne proponowanie działania:

Prawą ręką ponieś pierwszy klocek z lewej - jaki to kolor?

Skrzyżuj ręce i podnieś dwa dowolne klocki, a następnie wystukaj swoje imię - policz ile ma sylab lub głosek.

2. Budowanie liter

Dzieci mają przed sobą 6 klocków. Działanie: Dzieci ze swoich sześciu klocków budują np. pierwszą literę swojego imienia, nazywają ją i wydają dźwięk, który jej odpowiada, wymyślają wyrazy zaczynające się na tę samą głoskę.

Ćwiczenia - środa - rozwijanie percepcji

1. Wspomaganie umysłu

Dziecko ma swoje klocki ułożone na krześle.

Polecenie rodzica:

- Weź czerwony klocek i wstań. Podrzuć go i złap 10 razy; odłóż klocek;

- Zbuduj litą kostkę. Spróbuj podrzucić ją z lewej dłoni do prawej;

- Wstań, przytrzymaj kostkę podbródkiem przez 10 sekund, potem usiądź;

- Przekładaj kostkę wokół ciała pięć razy.

2. Chodzenie po linie

Dzieci ze swoich sześciu klocków budują kostkę. Dziecko kładzie kostkę na głowie i idzie po linii (brzeg dywanu, linia przyklejona taśmą, ułożona skakanka), tak aby kostka nie spadła z głowy. Rodzic zachęca dziecko, aby spróbowało się schylić i podnieść tak, aby kostka nie spadła z głowy. Dzieci mogą próbować balansować kostką na innej części ciała, idąc po linii.

Ćwiczenia - czwartek - rozwijanie kompetencji językowych

1. Na klamerce

Dziecko w przypadkowy sposób rozkłada przed sobą swoje sześć klocków i bierze do ręki jedną klamerkę. Zachęcamy dziecko, aby trzymając klamerkę w ręce dominującej / niedominującej, podniosły niebieski klocek i umieściły go przed sobą. Następnie dziecko próbuje ustawić resztę klocków na niebieskim klocku, korzystając z klamerki. Klocki można ustawiać pionowo lub poziomo. 

2. Poziomo i pionowo

Rodzic prosi dziecko:

- Zbuduj linię poziomą z wszystkich klocków;

- Zbuduj linię pionową z wszystkich klocków kładąc je płasko na stoliku lub podłodze;

- Zbuduj pionową kolumnę sczepiając klocki jeden na drugim;

- Zbuduj pionową kolumnę umieszczając klocek jeden na drugim na krótszym lub dłuższym boku.

Ćwiczenia - piątek - rozwijanie percepcji

1. Przerywnik

Dzieci maja przed sobą wszystkie swoje klocki. 

Działanie: rodzic buduje dowolny model z sześciu klocków i umieszcza go na stoliku, aby dziecko widziało. zadaniem dziecka jest skopiowanie tego modelu.

2. Magia rytmu

Rodzic i dziecko gromadzą na środku swoje klocki.

Działanie:  najpierw rodzic odgrywa rytm korzystając z gestodźwięków, np. pstryknięcie, pstryknięcie, klaśnięcie, tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie. Dziecko ustala, jak zinterpretować sekwencję dźwięków przy użyciu klocków. Po wykonaniu zadania proponujemy zmianę ról.

Ćwiczenia - poniedziałek - rozwijanie umiejętności liczenia

1. Przestrzeń i kształty

Dzieci pracują indywidualnie. Ze swoich klocków układają kwadraty, prostokąty. Mogą wymyślać, budować i nazywać własne kształty i figury. Dobrej zabawy!

2. Zakrywanie 

Dzieci pracują samodzielnie ze swoimi sześcioma klockami. Rodzic podaje następujące instrukcje:

- umieść niebieski klocek  na stoliku,

- czerwonym klockiem zakryj dwa piny na niebieskim klocku,

- żółtym klockiem zakryj kolejne dwa piny na niebieskim klocku tak, aby się nie przewrócił,

- użyj jasnozielonego klocka, aby zakryć trzy piny na jednym z dwóch górnych klocków (nie na niebieskim, ponieważ model może się przewrócić),

- użyj pomarańczowego klocka, aby zakryć cztery piny za zielonym klocku - model nie może się przewrócić,

- ostatnim klockiem zakryj dwa piny na pomarańczowym klocku, aby model się nie przewrócił,

- na koniec policz z dzieckiem, ile pinów w sumie zostało zakrytych.