Alarm, czyli próbna ewakuacja18.10.2022r. pod nadzorem Inspektora BHP odbyły się ćwiczenia szybkiej ewakuacji z budynku Przedszkole Publiczne w Bystrej.
Celem akcji jest nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z zasadami bezpiecznej i sprawnej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Dzieci oraz pracownicy szybko i bez paniki opuścili budynek przedszkolny. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 4 grup przedszkolnych tj. 92- dzieci i personel placówki – 11 osób dorosłych.