Rodzice zainteresowani uczęszczaniem dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącu: sierpień 2023 proszeni są o złożenie do placówki "Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny" ::pobierz:: w celu zapisania dziecka oraz przekazania wymaganych danych. Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny odbywają się w terminie 8 – 19 maja 2023 r.

  1. Wychowankowie naszego przedszkola również podlegają obowiązkowi zapisu na dyżur.
  2. Przedszkole rekrutuje dzieci na dyżur wakacyjny zgodnie z zasadą kolejności oddawanych deklaracji.
  3. Przedszkole rekrutuje na dyżur wakacyjny do określonej przez dyrektora ilości miejsc, dzieci zapisane poza wskazaną liczbą miejsc zapisywane są na listę rezerwową.
  4. W przypadku zwolnienie się miejsca na liście dzieci przyjętych na dyżur, na wolne miejsce wpisywane jest kolejne dziecko z listy rezerwowej.
  5. Zapisanie dziecka na dyżur skutkuje podpisaniem odrębnej deklaracji oraz uregulowaniem w dniach 1.08- 15.08.2023 r. (dyżur w sierpniu) odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka na wskazane przez przedszkole konto bankowe zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości wpłaty.