Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, do których zapisywać można dzieci z terenu gminy, będzie organizowana:

- od 1 lipca do 31 lipca 2023r. – Przedszkole Publiczne w Wilkowicach.

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. – Przedszkole Publiczne w Bystrej  (w LIPCU nasze przedszkole jest nieczynne).

„Karty zgłoszenia” na dyżur wakacyjny przyjmowane będą w placówkach w okresie od 8 do 19 maja 2023r.