Uprzejmie prosimy rodziców o wyposażenie dzieci (w miarę możliwości) w przybory niezbędne do zagwarantowania higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu oraz przyniesienie rzeczy służących do twórczej aktywności, rozwijania sprawności manualnej i zdolności artystycznych dzieci.

Wyprawki dla poszczególnych grup znajdują sią w Zakładce:

https://www.przedszkole-bystra.pl/strefa-rodzica/grupa-1/24-informacje-grupa-1/47-informacje-grupa-1

https://www.przedszkole-bystra.pl/strefa-rodzica/grupa-2/28-informacje-grupa-2/43-informacje-grupa-2

https://www.przedszkole-bystra.pl/strefa-rodzica/grupa-3/29-informacje-grupa-3/44-informacje-grupa-3

https://www.przedszkole-bystra.pl/strefa-rodzica/grupa-4/30-informacje-grupa-4/45-informacje-grupa-4

Wyprawka dla przedszkolaka jest nieobowiązkowa, jednakże wszystkie te przedmioty oraz przybory są wykorzystywane przez dzieci i niezbędne do wykonywania zadań w ramach zajęć w przedszkolu. Pragniemy dodać, że „dobrowolne środki” są ogromnym wsparciem dla działalności statutowej przedszkola.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie :)