Działając na podstawie art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.2023 poz.1304) oraz Ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.1606), przeciwdziałając wszelkim aktom krzywdzenia dzieci w naszym przedszkolu zostały wprowadzone Standardy Ochrony Małoletnich PREZENTACJA DLA RODZICÓW, z którymi zostali zapoznani pracownicy oraz dzieci.

Standardy wprowadzone są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej i znajdują się na stronie przedszkola ZARZĄDZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, u nauczycielek w poszczególnych grupach. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich zostało także przesłane do rodziców/opiekunów za pomocą Komunikatora IPrzedszkole. Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia. Dziękujemy!