Dobrowolne ubezpieczenie EDU Plus - grupowa umowa ubezpieczenia z początkiem odpowiedzialności InterRisk S.A. Vienna Insurance group od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. - to ochrona 365 dni, 24 godziny na dobę, na całym świecie, pełna obsługa polisy - odbiór zgłoszeń z placówki. Zakres/rodzaje świadczeń i sumy ubezpieczenia ::pobierz::


Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie EDU PLUS ::pobierz::

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ::pobierz::