Drodzy Rodzice!

W grupie II i III, wspierając działania promujące czytelnictwo, Pani Agnieszka realizuje projekt podczas, którego będą czytane bajki terapeutyczne M. Molickiej. Po zapoznaniu się z opowiadaniem zachowania bohaterów, przeżywających różne sytuacje stresujące, następnie będą omawiane z dziećmi i przedstawiane na wykonywanych rysunkach. Projekt ten ma na celu zmniejszenia lęków u dzieci, zmianie sposobu myślenia o sytuacji trudnej, oswojenie się z nią lub znalezienie pomysłu na jej zrozumienie.

 KRÓTKI OPIS ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Bajki terapeutyczne są utworami adresowanymi do dzieci, głównie w wieku 4-7 lat, w których świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, a ich celem jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie we wzroście osobistym. Fabuła bajki terapeutycznej dotyczy różnych sytuacji wzbudzających lęk, a głównym bohaterem jest małe zwierzątko lub dziecko czy zabawka, z którym słuchacz (czytelnik) może się identyfikować. Cechą charakterystyczną wszystkich bajek terapeutycznych jest to, że bohater bajkowy znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa lęk, a wprowadzone postacie umożliwiają redukcję tego lęku. Bohater uczy się różnych sposobów jego przezwyciężenia. Nabycie nowych kompetencji prowadzi do zmiany w przeżywaniu i do zmiany w zachowaniu. W narracji bajki terapeutycznej zastosowano następujące sposoby oddziaływania na bohatera bajkowego:

  1. Konkretyzację i racjonalizację doznawanych lęków, które dokonuje się poprzez pokazanie dziecku, jakie osoby, przedmioty czy sytuacje go wywołują. Uświadomienie sobie przyczyn i skutków wpływa na racjonalne działanie. Bohater bajkowy prezentuje wzory zachowań umożliwiające skuteczne działanie. Czytelnik czy słuchacz uczy się poprzez to radzenia sobie w nowej, trudnej sytuacji.
  2. Wzmacnia poczucie własnej wartości i uczenia pozytywnego myślenia - dokonuje się poprzez nagradzanie bohatera za skuteczność zachowań.
  3. Powtarzanie bodźców lękotwórczych, które powoduje proces "odwrażliwienia" - poprzez bajki terapeutyczne dzieci oswajają się z sytuacjami, osobami czy przedmiotami wywołującymi lęk. Redukcja lęku występuje na skutek częstego kontaktu z bodźcami o średniej sile, w efekcie reakcja na niego znika.
  4. Łączenie bodźców lękotwórczych z przyjemnymi emocjami, co w efekcie prowadzi do wyobrażenia sobie bodźców lękotwórczych bez doznawania lęku i nie przenoszenia do na realne sytuacje życiowe.