Szanowni Rodzice!

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym Przedszkolu od dnia 22 kwietnia 2021r. zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2020/2021 z dnia 19 marca 2021r. została wprowadzona Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki, według której rodzice nie wchodzą do szatni. „Strefa rodzica” ogranicza się do przedsionka z zachowaniem dystansu i obowiązkiem zasłaniania ust oraz nosa zgodnie z procedurami.

Przypominamy, iż w trosce o zdrowie dzieci, ich rodzin oraz pracowników rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym prosimy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Osoba dyżurująca w szatni ma obowiązek posiadać założoną maseczkę oraz zachować wszelkie procedury bezpieczeństwa i higieny zgodnie z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Bystrej w związku z epidemią COVID-19”. Po odebraniu dziecka rodzic proszony jest o opuszczenie terenu przedszkolnego. Procedura będzie obowiązywać w czasie trwania pandemii do odwołania w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.

Informacje dla rodziców o zasadach bezpieczeństwa w czasie reżimu sanitarnego zamieszczone są na drzwiach wejściowych, tablicy informacyjnej dla rodziców oraz stronie internetowej.

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami ustalono godziny konsultacji telefonicznych dla rodziców, o których informacja jest zamieszczona na tablicy informacyjnej w „Strefie rodzica” oraz na stronie internetowej.

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych (§ 6 pkt.1 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Bystrej w związku z epidemią COVID-19”). Dziecko z objawami chorobowymi jest proszone o niezwłoczne odebranie z przedszkola przez rodziców, a fakt ten zostaje odnotowany i potwierdzony podpisem rodzica/upoważnionego do odbioru opiekuna.