Szanowni Rodzice!

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,