Ten serwis internetowy używa plików cookies

 

Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 6 lat. W tym roku szkolnym jesteśmy już najstarszą grupą w przedszkolu i rozpoczynamy ostatni rok naszej przedszkolnej przygody. W przedszkolu miło nam mija czas w trakcie zabaw i zajęć organizowanych przez nasze panie nauczycielki. Znamy już wiele zabaw kołowych, integracyjnych z ubiegłych lat. Lubimy śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, malować, rysować, układać puzzle, bawić się wspólnie w kącikach zainteresowań…. Wiele radości sprawiają nam też zabawy na powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Zajęcia w grupie sześciolatków, jaki i w młodszych grupach odbywają się po śniadaniu. Prowadzone są dwa zajęcia obowiązkowe, czas trwania każdego z nich waha się od 20-30 min. Większe są także wymagania stawiane dzieciom w zakresie obowiązkowego w nich udziału.

„Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem.” 

Alan Rickman

Osiągnięcia:

 • reprezentacja podczas obchodów Święta Plonów 2016
 • udział w konkursie kolędniczym „Bystrzańskie Gody”2016
 • udział w Biegu o Złotą Szyszkę 2016
 • udział Przeglądzie Pieśni Patriotycznej - etap parafialny
 • udział w akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska REKSIO w Bielsku-Białej
 • udział w akcji Góra Grosza
 • udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Bystrej 2017
 • udział w konkursie kolędniczym "Bystrzańskie Gody" 2017
 • udział w międzynarodowym konkursie plastycznym "Mieszkam w Beskidach" - 2016
 • udział w Przedszkolnej Olimpiadzie Sportowej - marzec 2017
 • udział w "Międzynarodowym Konkursie na najpiękniejszą pisankę" - marzec 2017
 • występy podczas obchodów Dni Bystrej 2017

Grupa 4 - Wiewióreczki

Wychowawcy grupy:

 • mgr Maria Foltyniak
 • mgr Urszula Polakow

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00