Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 5 i 6-latki. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą zajęciach oraz zabawach dowolnych, a także organizowanych przez nauczycielki. Jesteśmy już starszakami, więc przygotowujemy się systematycznie do roli ucznia. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Każdy starszak w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Lubimy bawić się z naszymi kolegami w kącikach zainteresowań, bo są ciekawe i znajduje się w nich wiele zabawek. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.

Zajęcia w grupie mieszanej – jeśli w grupie są dwa roczniki to w zajęciach dydaktycznych biorą udział wszystkie dzieci. W grupach starszych planuje się obok siebie zajęcia z dominacją działalności umysłowej lub estetycznej i zajęcia z dominacją ruchu, czyli zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zestawy zabaw muzyczno-ruchowych czy rytmiczno-ruchowych, realizowane z uwzględnieniem podstawy programowej. Stosujemy taki układ zadań, by i młodsze i starsze mogły mieć szansę aktywnego udziału. Tak samo pracuje się z grupą jednolitą rocznikowo, ale wewnętrznie zróżnicowaną rozwojowo.

Zajęcia w tej grupie odbywają się po śniadaniu. Prowadzone są dwa zajęcia obowiązkowe, a czas trwania każdego z nich waha się od 25-30 min. Większe są także wymagania stawiane dzieciom w zakresie obowiązkowego w nich udziału.

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie."

/Paulo Coelho/