Zgodnie z art. 158 ust.4 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz.U.2021. poz. 1082) listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Osoby zainteresowane bardzo prosimy o osobiste sprawdzenie w placówce lub kontakt telefoniczny.