W dniach od 15 do 18 października nasze przedszkole włączyło się w akcję charytatywną pod hasłem #MikołajnaKresach organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Przedszkolaki wraz z rodzicami przynosili książki, przybory szkolne oraz słodycze dla dzieci mieszkających na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Przyniesione przez Państwa produkty i artykuły zostały przekazane do Bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, skąd wyruszą w dalszą drogę.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom, którzy włączyli się przynosząc dary dla rodaków zamieszkujących Kresy Wschodnie za zaangażowanie i wielkie serce.